Cookies používame, aby sme mohli prispôsobovať používateľovi obsah a reklamy, merať reklamy a poskytovať vyššiu bezpečnosť služby. Kliknutím alebo používaním tohto webu nám dávate súhlas na zhromažďovanie informácií na stránkach Domotron aj mimo nich prostredníctvom cookies. Prečítajte si viac o cookies aj o tom, aké máte možnosti ich ovládať: Zásady ochrany súkromia.

O skutočne chytrých domácnostiach informujú aj slovenské médiá

 

“Riešenie pre chytrú domácnosť.”

Green Business Revue, zima 2016

 

“Zabezpečenie inteligentného domu.”

pc revue, jeseň 2016, Ľuboslav Lacko

 

“Osvetlenie v inteligentnej domácnosti.”

pc revue, jar 2016, Ľuboslav Lacko

 

“Toto rýchlo rastúce odvetvie už dávno prestalo byť doménou prestíže a luxusu.”

idb journal, zima 2015, Martin Budaj

 

“Symbióza svetla a inteligencie.”

Moderné bývanie, zima 2015, PR

 

“Showroom pod taktovkou Domotronu.”

idb journal, jeseň 2015, Branislav Bložon

 

“Villa Kalvária - stelesnenie nadčasového bývania.”

košice:dnes, jeseň 2015, Villa Kalvária

 

“Dokonalá symbióza svetla a inteligencie.”

SaB Stavebníctvo a bývanie, jeseň 2015, Smart Light

 

“Mám veľmi jednoduchý vkus. Uspokojím sa vždy s tým najlepším.”

TOP STAVEBNÉ, jar 2015, Ing. Petr Ovčáček, Teco, a. s.

 

“V rámci elektroinštalácií je možné zrealizovať skutočne všetko, čo si majiteľ vymyslí.”

Reality.eTrend.sk, 18. 3. 2015, PR

 

“Zo stra­ny sys­té­mu DO­MOT­RON je veľ­ká vý­ho­da, že všet­ko mož­no pris­pô­so­biť pres­ne pre pot­re­by kon­krét­ne­ho rie­še­nia.”

PC REVUE, 9. 4. 2014, Ondrej Macko

 

“In­te­li­gent­ný dom vám te­da za­bez­pe­ču­je kom­fort aj s vy­uži­tím pr­vkov IT a na­vy­še v dl­ho­do­bom roz­sa­hu us­po­rí­te za ener­giu.”

PC REVUE, 4. 3. 2014, Ondrej Macko

 

“Človek spustí príslušnú aplikáciu a nastaví si čokoľvek diaľkovo – od intenzity svetla v jednotlivých miestnostiach cez kúrenie a žalúzie až po audio systém či alarm.”

PROFIT, 12. 2. 2014, Alexander Mravčák