Miesto realizácie: Košice - Sídlisko KVP
Dátum realizácie: 2016 -  január 2019
Predmet zákazky: Bytový komplex - 55 bytov

Miesto realizácie: Bratislava - Rača
Dátum realizácie: 2016 - 2017
Predmet zákazky: Bytový komplex - 138 bytov

Miesto realizácie: Vysoká pri Morave
Dátum realizácie: 2016 - 2017
Predmet zákazky: 37 rodinných domov

Miesto realizácie: Košice
Dátum realizácie: 2016
Predmet zákazky: 12 inteligentných bytov

Miesto realizácie: Veľká Lomnica
Dátum realizácie: 2015 - 2016
Predmet zákazky: 50 inteligentných domov